Rěčne kućiki

Auflaufkind

Tež w němskim rozhłosu słyšiš druhdy wusyłanja wo leksikaliskich nowotwórbach. W tutym zwisku so jónu naspomni, zo je so němska zestajenka „Auflaufkind“ jako nowe słowo do němskeho Dudena zapisało. Tute słowo wšak budźi skerje dźiwne asociacije, chiba zo wostanje njezrozumliwe. Abo wěsće wy, što so za tym chowa? Dźěl němskeje zestajenki „Auflauf-“ – asociěrujemy z jědźu, z někajkej popječenku. Z jědźu pak wone słowo ničo činić nima. Zestajenka poćahuje so na dźěći, kotrež při kopańcowych hrach abo turněrach hrajerjow na hrajnišćo přewodźuja. A na to so němsce praji: „Die Spieler laufen auf.“ W serbšćinje tajku dźiwnu zestajenku wutworić njemóžemy, tola móžemy fakt wopisować, zo dźěći – takrjec mali koparjo – wulkich na hrajnišćo přewodźeja. A tuž móžemy małych koparjow krótšo tež přewodne dźěći mjenować.

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw, zestajenka

hesła: Auflaufkind, Fußball, kopańca, přewodne dźěćo, auflaufen