Rěčne kućiki

Aushängeschild

Njedawno mějach přełožić słowo „Aushängeschild“ – nó, na prěni pohlad njeje to ćežko, w słowniku namakaš za to wotpowědnik wuwěšk, tež wuwis. Bych sej tež předstajić móhła tajke něšto kaž wuwěškowa abo reklamowa tafla. Tola što činić, hdyž dźe wo přenjeseny woznam, hdyž dźe wo to, zo zwyši něchtó abo něšto ze swojimi kwalitami renomej za někajki wobchod abo zarjadnišćo: „Sie diente mit ihrem bekannten Namen als Aushängeschild für die Firma“. Tu so ani wuwěškowa ani reklamowa tafla wužiwać njehodźi, a wuwěšk to tež njeje. Wopisujo móžemy snano rjec, zo tajka wosoba přisporja nahladnosć firmy abo tež zo je wona dobytk za nahladnosć firmy, jeli je so jej runje přidružiła. Móžemy tež prajić, zo so firma z nahladnosću tuteje sobudźěłaćerki pyšić abo hordźić móže, zo je wona za firmu dobra reklama abo garant za spušćomnosć a kompetencu. Ně, w tym zmysle nimamy w serbšćinje direktny ekwiwalent za „Aushängeschild“ a budźemy sej kóždy króć kreatiwnje něšto wumyslić dyrbjeć, štož je w konkretnej situaciji přiměrjene.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: přenjeseny woznam, substantiw

hesła: Aushängeschild, wuwěškowa tafla, reklamowa tafla, reklama, wuwěšk, wuwis