Rěčne kućiki

Awtowy šofer?

W powěsćach tam a sem słyšimy, zo je někajki „awtowy šofer“ njezbožo zawinował. Dźe mi wo wuraz awtowy šofer, štož ma być serbski wotpowědnik za němske „Autofahrer“. Dwuzwjazkowy němsko-hornjoserbski słownik skići nam hnydom tři móžne serbske wotpowědniki: šofer, awtowy jězdźer a awtojězdźer, ale žane awtowy šofer, při čimž njebych konstrukciju z adjektiwom awtowy scyła wužiwała. Lěpši namjet za němske „Autofahrer“ by był wodźer awta. – A što je nětko z tym awtowym šoferom? Słowo šofer sam hižo zwuraznja, zo jedna so wo wosobu, kotraž z awtom jězdźi, tuž njeje trjeba adjektiw awtowy dodać. Zajimawe je, zo ma słowo šofer w serbšćinje tróšku šěrši woznam hač w němčinje. W němčinje zwuraznja mjenujcy z francošćiny pochadźacy „Chauffeur“, zo tuta wosoba powołansce druhich ludźi wodźi. Tak ma zwjazkowa kanclerka šofera, sakski ministerski prezident runje tak kaž šef někajkeje wulkeje firmy. W serbšćinje so woznam słowa šofer na powołansce skutkowaceho jězdźerja njewobmjezuje, ale so nimo toho poćahuje na kóždeho, kotryž z awtom jězdźi, wšojedne, hač při tym někoho druheho wozy abo nic.

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw

hesła: Autofahrer, šofer, jězdźer