Rěčne kućiki

Bärlauch

Lubi posłucharjo, w zašłym swojim rěčnym kućiku sym něšto wo serbskich pomjenowanjach někotrych korjeninowych rostlinow a kuchinskich zelow powědała. Sym wšak slubiła, zo so wobhonju, kak rěka serbsce „Bärlauch“. Předewšěm łopjena tutych rostlinow, kotrež su přiwuzne z cyblinkami, cyblemi a z kobołkom, wužiwaja so w kuchni abo tež jako srědk hojenja. Serbske pomjenowanje woneje rostliny so w aktualnych słownikach njejewi. Jenož pola Jana Lajnerta namakamy za „Bärlauch“ serbski ekwiwalent pyšny kobołk. W němčinje je wony „Bärlauch“ tež pod přimjenom „wilder Knoblauch“ znaty – zawěsće tež tohodla, dokelž podobnje kaž kobołk wonja. Tuž by tež serbski ekwiwalent dźiwi kobołk korektny był. Wosebje nětko w nalěću je wjele produktow z dźiwim kobołkom na předań: twaroh, twarožk, samo hotowe poliwki a juški. Měnju tuž, zo je hódno, němski „Bärlauch“ tež serbsce pomjenować.

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw

hesła: Bärlauch, Knoblauch, kobołk