Rěčne kućiki

Berührungsangst

Němčina znaje wuraz „Berührungsangst“, kiž přińdźe z psychologije a wopisuje fenomen, zo maja někotři strach před ćělnym dótknjenjom abo scyła před zetkawanjom z druhimi, jim njeznatymi ludźimi. Husto wužiwa so wuraz „Berührungsangst“ w přenjesenym zmysle. Tak měli so na přikład předsudki napřećo zbrašenym respektiwnje dźěćom z wuknjenskimi ćežemi z pomocu tak mjenowanych inkluziskich rjadownjow wottwarić. W zašłym času wustupuje wuraz wosebje w zwisku ze sylnym připućowanjom muslimow z Bliskeho wuchoda do Němskeje. Wjele domoródnych ludźi začuwa hladajo na wulku ličbu připućowarjow strach. Je to strach před cuzymi ludźimi, před njeznatej kulturu, kotruž sobu přinjesu, strach před hoberskimi změnami a wliwami, kotrež dźensa hišće scyła wotwidźeć njejsu atd. Tuž namołwjeja politikarjo a druzy domoródnych ludźi, zo bychu swoje strachi před cuzym abo njeznatym wottwarili. Njetrjebamy tuž w serbšćinje scyła wutworić žane „Berührungsängste“, ale wuprajamy skerje jasne, kotry strach měł so přewinyć: strach před cuzym, strach před přichodom atd.

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: přenjeseny woznam, substantiw

hesła: strach, Berührungsangst