Rěčne kućiki

Bičwolejbul a Mannschaftssportart

Serbski słownikar Filip Rězak bě měnjenja, zo je kóždy Serb, kiž požčonki wužiwa jenož přelěni, město toho serbske słowa tworić. Zo pak to w našim modernym swěće ani tak jednorje njeje, wam dźensa dopokazam. Rjany přikład za to je sportowa družina bičwolejbul. Mjez tym zeserbšćena forma słowa je tež w prawopisnym słowniku zapisana a tam z čerwjenej barbu jako nowostka markěrowana. Wobstatk bič wotpowěduje jendźelskemu pomjenowanju „beach“ za přibrjóh, pisa so z č a nima ze słowjesom bić ničo činić. Namjetaj serbskeho wašnja wopisowanja wosebiteje družiny wolejbula kaž přibrjóžny wolejbul, wolejbul při přibrjohu abo tež wolejbul w pěsku njejsu so w hornjoserbšćinje přesadźili. Mjez tym je so požčonka jako pomjenowanje sportoweje družiny zadomiła. A sadu „Beachvolleyball ist eine Mannschaftssportart“ bych tuž na slědowace wašnje přełožiła: Bičwolejbul je sportowa družina, kotraž so w mustwje hraje, abo skrótka: Bičwolejbul je mustwowy sport. Zo mustwo při wubědźowanjach hustodosć jenož z dweju sportowcow wobsteji, w tutym zwisku rólu njehraje.

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw, hybridna zestajenka, anglicizm

hesła: bičwolejbul, Mannschaftssportart, sport