Rěčne kućiki

Bienenstich

Hdyž bě tu njedawno wo poliwancu abo jejkowej šece rěč, přińdźe mi do myslow, zo je tola hišće retomas dalšich tykancow, kotrež bychu sej serbske hospozy pola pjekarja snano tež w dobrej serbšćinje kazać chcyli. Wo sadowych tykancach a tortach wšak njeje trjeba wjele rěčeć, kóždy drje wě, kak ma sej skibku slowkoweho, wišnjoweho abo jabłukoweho tykanca abo truskalcoweje torty přeć. Ale kak je to ze sypkowym tykancom, bóle znatym pod mjenom štrajzlowy tykanc? Potom mamy hišće twarohowy a sydrowy tykanc. Rozdźěl mjez nimaj drje je mjeztym mało znaty: baza sydroweho tykanca je sydr, sylnje wotkapany, bóle suchi twaroh, ale štó drje dźensa hišće doma twaroh dźěła. Němsce praji so na wobaj tykancaj „Quarkkuchen“ abo „Käsekuchen“, z wěstymi regionalnymi rozdźělemi. Wosebity problem je ze specialitu němskich pjekarnjow, kiž rěka „Bienenstich“. Pčołkace kałnjenje abo pčołkace zežahanje drje na to nichtó njepraji. W słowniku namakamy słowo mjedowy tykanc, tola pohladawši do kucharskeje knihi skoku pytnjemy, zo tam scyła žadyn měd nutřka njeje, ale puding, a pomazany je tykanc z mandlowej masu z jejemi, smjetanu a cokorom. Tuž drje najmudrišo prajimy mandlowy tykanc.

Nětko wšak mi wot luteho powědanja hižo sliny běža a wam, lubi připosłucharjo, zawěsće tež.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw

hesła: Bienenstich, Quarkkuchen, Käsekuchen, Streuselkuchen, tykanc, Kuchen