Rěčne kućiki

Biertrinker

Swójbne mjeno Piwarc na to pokazuje, zo bě to muž, kiž něhdy piwo warješe. Dźensa mamy zaso ludźi, kiž doma takrjec swójske piwo warja. To su moderni piwowarcy. Ze słowom piwo mamy někotre wjazby: piwowa škleńca/bleša, piwowy karan karan/sud, a dale Radebergska, Kulowska abo klóšterska piwarnja. Kak pak rěka muž, kiž rady piwo pije, němsce „Biertrinker“? Snadź pičk piwa abo – kaž w słowniku steji – piwopičk? Słowo pičk ma trochu negatiwny podzynk, prajimy k tomu negatiwnu konotaciju, a so stajnje z alkoholiskimi napojemi zwjaza. Jeničke wuwzaće namakach w Brězanowym Krabaće, hdźež so něchtó jako pičk wody pomjenuje. Stilistisce neutralne pomjenowanje za někoho, kiž rady piwo pije, by móhło potajkim rěkać lubowar piwa po mustrje lubowar wina, němsce „Weinliebhaber“.

Dźiwaće so snano, zo žona w rozhłosu wo piwje rěči. Hdźe pak steji, zo stare přisłowo „My sydamy so k blidu, my piwa lačni smy“ jenož za mužow płaći? Znapřećiwjam, zo mamy serbski spěw „Na piwo chce žona hić“. Ja to nochcu, dokelž piwo rady njepiju, ale njech wam piwo zesłodźi, wěsće dźě, zo w pěsni rěka „Piwo, piwo, te dyrbi pite być“.

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw, přisłowo

hesła: piwopičk, Biertrinker, Weinliebhaber, Bier, Wein, piwo, wino