Rěčne kućiki

Bjentušk a štryntušk

Lubi připosłucharjo, znajeće wy słowo bjentušk? Ja je w aktiwnym słowoskładźe nimam, tola njedawno zaso wo nim słyšach: Dopominajo so na swoju wowku powědaše mi naša mać, zo je sej wona na wočinjenu nohu bjentuški kładła. Z tym běchu měnjene chłódźace mokre wobalki. W dwuzwjazkowym němsko-hornjoserbskim słowniku podawa so bjentušk z woznamom „Pflaster“ z komentarom, zo je to zestarjene słowo. Pfulowy słownik porno tomu znaje nimo bjentuška tež hišće bjentuch. Widźimy, zo je bjentušk pomjeńšenka wot słowa bjentuch. Zakład je němske zestajene słowo z druhim čłonom „Tuch“, najskerje „Bindtuch“ abo „Bandtuch“, w dźensnišej němčinje dawno woteznate. Podobna požčonka ze samsnym druhim čłonom je štryntušk, znaty z katolskeje drasty, škrobjeny běły płatowy bant na čoło – z němskeho „Stirntuch“. Tu pak so njepomjeńšena zakładna forma w serbšćinje zachowała njeje. Słowje bjentušk a štryntušk nam pokazujetej, kak je sej starša serbšćina němske słowa kreatiwnje přiswojiła a do słowotwórbneho systema zarjadowała.

S. Wölkowa

temy: regionalne rozdźěle w serbšćinje, pochad słowow

klučowe słowa: substantiw, požčonka, dialekt, němčina

hesła: bjentušk, bjentuch, štryntušk, Pflaster, Tuch, Stirntuch