Rěčne kućiki

Překwapjenka

Njedawno skedźbni mje kolega na překwapjenku w nowinach – na pjasćtołstu překwapjenku. Takle rěkaše nadpismo jedneje sportoweje rozprawy. Mje wšak skerje překwapi sam wuraz. Adjektiw pjasćtołsty je dokładny wotpowědnik němskeho „faustdick“. Rjad podobnych wurazow je w serbšćinje mjeztym hižo chětro zadomjeny, kaž na přikład sněhběły, kamjeńtwjerdy, krejčerwjeny. Naše pjasćtołsty je porno nim poměrnje nowe, hačrunjež hižo w słowniku steji. Tola tute słowo so w přenjesenym zmysle njewužiwa. Němske „faustdick“ zwjazuje so jenož z mało słowami. Znajemy „eine faustdicke Lüge“, to je serbsce kormjena łža. „Er hat es faustdick hinter den Ohren“ bychmy přełožili jako: Wón ma za wušomaj. Abo kusk sylnišo, zo ma za wušomaj kaž koza łój. Bjedrich-Radlubin pak je pisał, zo ma něchtó dundra za wušomaj. A něšto jara njewočakowane móžemy mjenować prosće wulku překwapjenku. Kombinacija z adjektiwom pjasćtołsty wšak słuša skerje k njelubym překwapjenkam.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, rěčne wobroty

klučowe słowa: adjektiw, wobrot, němčina

hesła: překwapjenka, pjasćtołsty, faustdick