Rěčne kućiki

Schlemmertasse

Sym jónu w nowinach čitała słownu skupinu hejsowanska šalka. Što drje to zaso je? Hejsowanje bych instinktiwnje zwjazowała skerje ze škleńcami a blešemi abo z blidami, kiž z jědźemi kipja, snano tež z rozwólnymi, wótře so zabawjacymi ludźimi, nic pak ze šalkami. Derje, zo bě tam w spinkach přidate němske słowo, kiž přeradźi mi, zo ma to być serbski wotpowědnik za němsku „Schlemmertasse“. Mi so zda, zo njeje wón jara poradźeny.

Němske zestajenki z čłonom „Schlemmer-“ wšak su w nowšim času chětro produktiwne: „Schlemmerjoghurt“, „Schlemmerteller“, „Schlemmerwochen“, je to hotowa moda. Što nětk napisa korčmar serbsce na swój jědźny lisćik, hdyž chce tajke něšto poskićić? Myslu sej, zo němskemu „schlemmen“ skerje hač hejsować wotpowěduje serbske chłóšćić, a „Schlemmer“ móhł być tež chłóšćak abo chłóšći. Bych tuž namjetowała šalku za chłóšćich abo šalku za chłóšćakow, tež taler abo joghurt za chłóšćich, a snano móhł tež samo być joghurt-chłóšćenka. Za „Schlemmerwochen“ pak móhło so tež rjec kulinariske tydźenje, kaž sym to njedawno słyšała.

Słowniki podawaja jako wotpowědnik němskeho „Schlemmer“ woprawdźe hejsowar, ale tež wožrałc abo wožranc. Wšě tute słowa maja w serbšćinje někak negatiwny přizynk. To pak němski „Schlemmer“ nima, najskerje přičina za to, zo so při hejsowarskej šalce abo hejsowarskim joghurće někak pjero haći.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw

hesła: Schlemmertasse, Schlemmer-, chłóšćić, hejsować