Nowa leksika

W Serbskim instituće běži cyły rjad dlěšodobnych předewzaćow, kotrychž najwažniši wuslědk je „nowa“ leksika. Při tym jedna so wosebje wo słowa a wobroty, kotrež njeběchu dotal w rěči rozšěrjene (neologizmy), ale tež wo tajke, kotrež drje su principielnje znate, njejsu pak so wšelakich přičin dla jako leksikaliske jednotki do słownikow zapisali.

Tu so tuta „nowa“ leksika zběra a publikuje. Zaměr je spěšne wozjewjenje wotpowědneho materiala, bjez toho, zo by so na dokładne leksikografiske wobdźěłanje čakać dyrbjało. Daty zmóžnjeja dohlad do rěčneho materiala, kotryž njeje hišće přehladany resp. kotryž je hakle zhruba wobdźěłany. Tohodla poručamy wobhladniwe wužiwanje serwisa.