Słownik noweje leksiki

Helmut Jenč✝, Anja Pohončowa, Jana Šołćina

Němsko-hornjoserbski słownik noweje leksiki

W lěće 2006 wudachu Helmut Jenč✝, Anja Pohončowa a Jana Šołćina „Němsko-hornjoserbski słownik noweje leksiki“, kotryž nawjaza na dwuzwjazkowy „Němsko-hornjoserbski słownik“ z lětow 1989/91 a jón w mjeńšim wobjimje z něhdźe 12000 němskimi hesłami rozšěri. Słowoskład hornjoserbskeje spisowneje rěče bě so po politiskim přewróće 1989/90 sylnje přeměnił a rozšěrił. Słownik měješe spjelnić žadanje za spušćomnym informaciskim srědkom k nowej leksice a z tym přinošować k powyšenju rěčneje kultury.

Z natwarom a rozšěrjenjom digitalnych poskitkow Serbskeho instituta w zašłych lětach zrodźi so ideja, tež wobdźěłanu wersiju słownika noweje leksiki na rěčnym portalu hornjoserbsce.de wozjewić. W předležacej digitalnej wersiji su so leksikografiske zasady prěnjeho nakłada do dalokeje měry wobchowali. Někotre wotchilenja su zdźěla technisce zawinowane resp. maja přewidnosć wotpowědnikow polěpšić. Nowe hesła su so jenož łahodnje dodali, wšak přihotuje so w Serbskim instituće digitalnje přistupny wobšěrny němsko-hornjoserbski słownik, kotrehož prěni dźěl je so 2023 wozjewił.