Zhromadźene spisy Handrija Zejlerja

Pod hesłom »Zhromadźene spisy Handrija Zejlerja« spřistupnja Serbski institut historiske štyrizwjazkowe a nimale 1500 ćišćanych stron wopřijimace wudaće Zejlerjowych tekstow (1883–1891) w interneće. Njejedna so wo nowu filologisku ediciju, ale wo wudaće do dalokeje měry bjezzmylkowych wotpisow (transkriptow) originalnych ćišćow.